Plantages / H / Hazard [Nickerierivier]

Locatie
Nickerierivier

Grootte
500 akkers (1827)

Producten
Koffie (1819)

Familienamen Emancipatie 1863

Banister
Boshrijs
Brak
Buk
Crookstand
Depara
Diemet
Dorssery
Duiker
Emmeren (van)
Faro
Feet
Frezer
Glaskow
Grijsbaard
Hazard
Hooiberd
Huidekooper
IJspol
Jacobs
Johnson
Kerkwood
Makentos
Nanning
Niccolson
Nunis
Paal
Reeak
Riedveldt
Roberds
Roberdson
Roos
Salmon
Sanderson
Spaarbank
Stuard
Thomas
Toll (van)
Vrolijk
Walton
Wezenbrook
Willems
Williams
Williamson
Zanders

Eigenaren
1819: M. Herbert
1827: Erven N. Herbert
1863: Robert Kirk voor 41/48 aandeel, John Janet Duncanson voor 3/48 aandeel, James Balfour voor 2/48 aandeel en Thomas Balfour voor 2/48 aandeel

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.