Over Ons

De passie voor Suriname en de liefde voor geschiedenis komen voor mij op deze site samen.

Na veel literatuur gelezen te hebben over de geschiedenis van Suriname werd mijn interesse in plantages aangewakkerd. De opkomst en de ondergang van de plantage-economie heeft een zware stempel gedrukt op de geschiedenis van het land. Zowel in economisch als in menselijk opzicht. Zonder de plantages waren grote groepen mensen niet uit Afrika gehaald als tot slaaf gemaakten en waren er geen contractarbeiders in India en Java geronseld. Hun nazaten bevolken Suriname tot op de dag van vandaag.

In vele bronnen wordt er geschreven over de plantage-economie, echter kon ik geen handig geschiedkundig overzicht vinden van alle plantages die Suriname gekend heeft en nog heeft. Er zijn boeken geschreven over bepaalde bekende plantages, maar is er ook iets bekend over de geschiedenis van de onbekendere plantages? Wat is er bekend over de tot slaaf gemaakten? Wat is er bekend over de eigenaren? Veel vragen kwamen in mij op en werden niet meteen beantwoord door de geraadpleegde literatuur.
Ik ben mij vervolgens gaan verdiepen in de plantagelijsten die online zijn te vinden, zoals in de oude Surinaamsche Almanakken of op archief websites.

Ik zie het als mijn taak al deze informatie toegankelijk te maken voor het grote publiek. Wie nog meer details over de plantages en de bewoners zoekt, kan de geraadpleegde bronnen verder bekijken. Ze zijn te vinden op de bronnen-pagina.

Mijn dank gaat uit naar de mensen die jaar in jaar uit in de papieren archieven gespeurd hebben naar informatie en deze in online databanken beschikbaar gemaakt hebben! Zonder hun informatie zou deze website niet bestaan in de huidige vorm. Ook gaat mijn dank uit naar Cynthia McLeod die mij met haar historische boeken heeft aangespoord om mij te gaan verdiepen in de plantages en de slavernij.

Middels deze site wil ik ook graag een bron zijn voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders. De nazaten van tot slaaf gemaakten, die van plantage-eigenaren en andere mensen wil ik van dienst zijn door de beschikbare informatie makkelijk toegankelijk te maken. De informatie wordt continue aangevuld en aangepast. Ik pretendeer echter niet dat ik alle informatie heb of altijd de juiste. Ik ben afhankelijk van de kwaliteit van de oude bronnen en ook de tijd die ik kan steken in de site is niet oneindig.

Schroom niet om mij te contacten indien u vragen heeft of gewoon iets wilt mededelen. Of als u een aanvulling dan wel een correctie heeft op de gepresenteerde informatie. Nieuwe informatie-bronnen zijn daarnaast ook altijd welkom!

In het geval u informatie over wilt nemen van deze website, dan is dat na toestemming mogelijk. Hoewel ik put uit openbare bronnen, berust het copyright van de samenstelling van de teksten bij mij (tenzij anders vermeld).

William
Uw beheerder