Plantagekaarten

In de loop der jaren zijn vele plantagekaarten gefabriceerd van Suriname. De ene accurater dan de andere. Middels de kaarten kan worden achterhaald waar de plantages gelegen waren. Op deze pagina vindt u de verschillende kaarten die u kunt vinden in de verschillende online archieven. De papieren varianten zijn vaak uiterst zeldzaam en nagenoeg niet te verkrijgen. Papieren kopieën zijn tegen flinke prijzen nog wel te vinden bij de verschillende antiquariaten of soms zelfs op Marktplaats.
De onderstaande kaarten zijn de meest gebruikte en over het algemeen behoorlijk accuraat.

Lavaux 1737
De Sociëteit van Suriname had al enige tijd behoefte aan een duidelijke kaart, ten behoeve van het meten van grond en het registreren daarvan. Onderstaande kaart is gefabriceerd door Alexander de Lavaux, vaandrig in dienst van de Sociëteit en gezworen landmeter. Zijn kaart werd in Amsterdam gegraveerd en nog vele jaren gebruikt. Er staan 436 plantages op aangegeven, waarvan in de legenda wordt aangegeven wie de eigenaren waren en wat het oppervlakte was. De kaart bevat het cultuurgebied van de Suriname en Commewijne rivieren. Kijk op de site van Het Geheugen van Nederland voor een grote versie van de kaart.


J.H. Moseberg 1801
Landmeter Moseberg maakte de enige kaart van Suriname, waarop zowel de namen, ligging als grootte van ruim 700 gronden uit de bloeitijd van het plantage-economie zijn aangegeven. Het is de oudste kaart waarop het plan van de percelen langs de Saramacca rivier is aangegeven. Kijk wederom op de site van Het Geheugen van Nederland voor alle vier de delen van deze kaart. Hieronder één van de vier delen van de kaart.


J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E van Lansberge 1882
De metingen voor deze kaart werden verricht door J.F.A. Cateau van Rosevelt, officier, expeditieleider en ambtenaar. In de jaren 1871 en 1872 nam hij verlof en bereisde het binnenland van Suriname, samen met cartograaf J.F.A.E van Lansberge. Het Geheugen van Nederland heeft grotere varianten van de tien bladen waaruit deze kaart bestaat, evenals nog andere kaarten gemaakt door dezelfde makers. Hieronder tonen we blad 3.


L.A. Bakhuis en W. de Quant 1930
Deze grootschalige, in 1930 in opdracht van het Departement van Koloniën uitgegeven kaart vervangt de kaart van Cateau van Rosevelt / Van Lansberge uit 1882. De kaart omvat het gehele land en zou bijna dertig jaar dienen als wettig uitgangspunt voor de uitgifte van percelen en vergunningen tot onder andere het ontginnen van gronden, bosbouw en exploitatie van ertsen. De kaart bestaat uit 16 bladen en een bijblad. De overzichtskaart met de plantages is in het groot te raadplegen op Het geheugen van Nederland.

Voor wie echt wilt losgaan in het bekijken van kaarten van Suriname kan verder kijken via deze pagina van het geheugen van Nederland: Daar zijn meer dan 900 kaarten te vinden!