Bronnen

Op deze pagina vindt u de bronnen die we gebruikt hebben bij het tot stand komen van deze website, of nog gaan gebruiken.

Online Bronnen

Atlas van plantages in Suriname 1667-1930: Geschiedenis van de Surinaamse plantages 1667-1930

Delpher: Online archief met 8 miljoen Nederlandstalige krantenpagina's, waaronder veel uit historische Surinaamse kranten.

Dig­i­tale Bib­lio­theek voor de Ned­er­landse Let­teren: Digitale versies van Surinaamsche Almanakken: 1789 - 1955.

Nationaal Archief: Onderzoekgids op het gebied van Surinaamse plantages.

Nationaal Archief: Vrijverklaarde slaven Suriname en de Nederlandse Antillen (Emancipatie 1863). Online doorzoekbaar op achternaam.

Nationaal Archief: Manumissies Suriname. Archief van gemanumitteerden in de periode van 1832 tot 1863.

Nationaal Archief: Hindostaanse immigranten in Suriname, doorzoekbaar op o.a. achternaam.

Nationaal Archief: Archief Javaanse immigranten in Suriname, doorzoekbaar.

Nationaal Archief Suriname: Archieven overzicht.

Nationaal Archief Suriname: Online archieven

SurinaamseGenealogie.nl: Biedt veel informatie op het gebied van genealogisch onderzoek. Tevens links naar bronnen op het gebied van Surinaamse plantages, alsmede pdf-documenten met plantagelijsten.

Suriname in kaart gebracht: Via Het geheugen van Nederland kunt u meer dan 900 oude kaarten raadplegen (inzoombaar) van Suriname.

Suriname-Heritage-Guide.com: Databases met een schat aan historische gegevens over Suriname.

Surinamistiek.nl: Emancipatie, afschaffing van de slavernij. Hier is onder andere een bestand te vinden met alle familienamen die slavenfamilies kregen na de afschaffing van de slavernij.

Wikipedia: Categorie plantages in Suriname

Literatuur

Mr. R. Bijlsma - Surinaamsche Plantage-inventarissen uit het tijdperk 1713-1742. West-Indische Gids 1921, pag­ina 325–332.

Plantage Kaart van het "Rijke" Suriname. +/- 1840 Uitgeverij Afaka Internationaal.

Oudschans Dentz, F. (1944) "De herkomst en betekenis van Surinaamse plantagenamen", De West-Indische Gids, jrg 26, nr. 27, pp 147-161.

De ondraaglijke stoutheid der weglopers - uitg. Univ. Utrecht, 2002

Diverse Links

Denie Kasan: Genealogie Suriname

Stamboek Forum: Actief forum waar je ook vragen beantwoord kan krijgen.

Stamboom Suriname: Online bronnen voor uw Surinaams stamboomonderzoek

Suriname Webquest: 1651-20e eeuw: de plantage-economie.

Andere Links

Suriname Nieuws: Het overzicht van het Surinaamse nieuws.