Plantages / H / Hazard [Nickerierivier]

Locatie
Nickerierivier

Grootte
500 akkers (1827)

Producten
Koffie (1819)

Familienamen Emancipatie 1863
Banister, Boshrijs, Brak, Buk, Crookstand, Depara, Diemet, Dorssery, Duiker, Emmeren (van), Faro, Feet, Frezer, Glaskow, Grijsbaard, Hazard, Hooiberd, Huidekooper, IJspol, Jacobs, Johnson, Kerkwood, Makentos, Nanning, Niccolson, Nunis, Paal, Reeak, Riedveldt, Roberds, Roberdson, Roos, Salmon, Sanderson, Spaarbank, Stuard, Thomas, Toll (van), Vrolijk, Walton, Wezenbrook, Willems, Williams, Williamson en Zanders.

Eigenaren
1819: M. Herbert
1827: Erven N. Herbert
1863: Robert Kirk voor 41/48 aandeel, John Janet Duncanson voor 3/48 aandeel, James Balfour voor 2/48 aandeel en Thomas Balfour voor 2/48 aandeel

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.