Plantages / P / Pottersburg

Locatie
Warappakreek (Ook bekend / gespeld als: Warapperkreek)

Grootte
500 akkers (1747)

Omschrijving
1747 - Jacobus Marozee 1e consessie (meetkaart 1747)
1748 - J.G. Potter 2e concessie (meetkaart 1748)
In augustus 1747 paalde landmeter Pierre Gardin de grond van de toekomstige plantage uit. Zij was 15 kettingen breed, met een oppervlak van 250 akkers. De eigenaar was Monsieur Jacobus Maroze.
Enige maanden later, in januari 1748, paalde hij in opdracht van J.G. Potter nog eens 250 akkers af. De twee gronden werden niet lang daarna samengevoegd tot 1 plantage van 500 akkers en 30 ketting facit.

1751 – nog zonder naam - Potter & erven Marozee (inventaris 1751)
In 1751 werd van de nieuwe plantage een inventaris opgesteld. De grond had nog geen naam ontvangen, en werd aangeduid met "Nieuwe Koffijgrond". De oppervlakte was 500 akkers, en dat betekent dat de gronden van Marozee en Potter waren samengevoegd. De eigenaren waren Johan Georg Potter uit Osnabruck, samen met de zes minder-jarige kinderen uit het huwelijk in 1727 van Jacobus Marozee (?-?) uit Middelburg met Magdalena Martijn (?-?) uit Paramaribo.
Waarom waren de gronden samengevoegd? Na Jacob’s overlijden (de datum is niet bekend) was zijn weduwe in 1749 hertrouwd met Potter. De samengevoegde grond werd Pottersburg genoemd.
Het huwelijk bleef kinderloos. Bij Margaretha’s overlijden omstreeks 1751, werden de zes voorkinderen de erfgenamen van Marozee's helft; de andere helft bleef het eigendom van Potter. Hij vertrok in 1753 – waarschijnlijk definitief – naar de Republiek, en heeft op een gegeven moment zijn aandeel in de plantage aan de erven Marozee verkocht. De zes kinderen Marozee bleven in Suriname.
De naam Pottersburg verdween met het vertrek van Potter, en werd gewijzigd tot Ses Kinderen. In 1755 werd van Ses Kinderen opnieuw een inventaris opgesteld.

Eigenaren
1747: Jacobus Marozee (1e consessie)
1748: J.G. Potter (2e concessie)
1751: Potter & erven Marozee
1753: Erven Marozee

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.