Plantages / P / Potribo

Sranan Tongo Naam
Guyaka

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
1500 akkers (1827)

Producten
Suiker

Familienamen Emancipatie 1863
Andrea, Bartes, Bosch, Boulange, Darnoud, Darson, Freescart, Hol, Hoop, Indiaan, Laurense, Overman, Oxford, Riem, Ross, Sannes, Setman, Teylaar, Veldijck en Walvisch.

Eigenaren
1737: Maria Couderc
1770: N. Schep
1819: Weduwe J.S van de Poll. qq.
1827: Fonds J.S van de Poll. qq.
1831: Fonds weduwe J.S van de Poll. qq.
1863: A.J. van de Poll en Jvr J.S.H. van de Poll, weduwe van A.J. van de Poll.

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.