Plantages / P / Phedra

(Ook bekend / gespeld als: Phoedra)

Locatie
Surinamerivier

Grootte
1600 akkers (1780)

Producten
Verlaten (1835)

Omschrijving
Op enig moment tussen 1780 en 1835 (1835 is het moment dat de plantage onder de nieuwe naam weer in de almanak opduikt) is de plantage van naam veranderd: van Hebron naar Phoedra. Later anders gespeld als Phedra. Over het eigenaarschap is niets vermeld, de laatste eigenaar was Erven Albinus Hendrik Vinke (1780), toen de plantage nog Hebron heette. Bij de inventaris van 1780 staat overigens de plantagenaam Petra vermeld.
Per grondbrief no: 1366 dato 5 juni 1874, werden 43 hectaren van de grond Phedra in allodiale eigendom afgestaan aan Frederik Jaques Rigot. De voormalige tot slaaf gemaakte Frederik werd op 14 April 1840 gemanumitteerd en kreeg de familienaam Rigot. In 1870 trad hij in het huwelijk met de voormalige tot slaaf gemaakte Maria, na manumissie genaamd Albertine Tronap. Het huwelijk, ingetekend in het huwelijksregister van Boven-Suriname, was een bevestiging van een langdurige relatie, want het paar had reeds 9 kinderen. Zowel Frederik als Albertine waren ten tijde van het huwelijk 54 jaar oud. De jongste dochter Anthoinette Johanna huwde later met ene Wijngaarde. Zij was de overgrootmoeder van de bekende plantenkundige Iwan Wijngaarde (geg: archief Iwan Wijngaarde).
Na 1960 was de naburige plantage Victoria gestart met de oliepalm cultuur. De Landbouw Maatschappij Victoria (LMV) besloot op Phedra hiermee te beginnen. De speerrotziekte en de binnenlandse oorlog maakte echter een einde aan deze cultuur.
In 2006 is zo'n 25 jaar een steenslagbedrijf actief. Er staat een "crusher" bij de rivier, die grote brokken gebergtesteen vermorzelt tot steenslag die geschikt is voor beton. Eigenaar van het bedrijf is de heer van Dijk.
Begin 2016 staat (een deel van?) Phedra te koop.

Eigenaren
1874: Frederik Rigot (43 ha / 108 akkers van de 1600 akkers)

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.