Plantages / O / Oostrust

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
187 akkers (1819); 428 akkers (1831)

Producten
Koffie en Katoen (1793); Suiker (1819); Verlaten (1826); Hout (1831)

Eigenaren
1793: Erven weduwe A. Pannekoek
1826: Zie plantage de Onderneming aan de Cotticarivier
1827-1831: ?
1832: Aan Plantage Berkshoven

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.