Plantages / N / Nieuw Ribanica

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
1550 akkers (1737); 1750 akkers (1770)

Omschrijving
(Ook wel als "Nieuw Ribanika" gespeld)
De plantage werd rond 1686 gesticht door vermoedelijk de eigenaar Thijssen. Rond 1697 overlijd Thijssen en zijn weduwe Isabella Broen erft de plantage. In 1700 hertrouwde zij met Cornelis de Nies. Eigenlijk heette hij de l’Isle, maar de Hollanders konden zijn naam niet uitspreken en maakten het tot "de Nies". In 1737 waren de "Erven Denis" de eigenaar. Vermoedelijk was de achternaam weer verbasterd naar "Denis" en waren Isabella en Cornelis ondertussen overleden. Of de eigenaar die op de kaart van 1770 staat vermeldt "Cb. de Nys" nu familie was, is niet duidelijk. Mogelijk wederom een verbastering van de naam. Uit andere bronnen blijkt dat hij "Christiaan De Nijs" heette en al in 1761 was overleden. Alida Wossink erfde de plantage. Vermoedelijk is rond die tijd de plantage ook verlaten, dit was ten tijde van de boni-oorlogen. In latere documentatie wordt de plantagenaam niet meer genoemd.

Eigenaren
Rond 1686: Thijssen
1697: Isabella Broen, weduwe Thijssen
1737-?: Erven Denis
?-1761: Cb. de Nys
1761: Alida Wossink

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.