Plantages / M / Maasstroom

(Ook bekend / gespeld als: Maastroom )

Sranan Tongo Naam
Polak

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
500 akkers (1770); 725 akkers (1819)

Producten
Koffie (1819); Cacao (1820); Koffie en Cacao (1826); Koffie (1827)

Familienamen Emancipatie 1863

Boomhakker
Brit (de)
Brom (de)
Eemland
Febis
Forteman
Foswerder
Franeker
Haastrecht
Haven
Karolsman
Lont
Makkum
Noordbeer
Ondaan
Pampus
Rijnstein
Schipper
Vreeswijk
Weimar
Wilnis
With
Zadelhof


Eigenaren
1770: Mr. Sr. Pallak
1819: Weduwe Hamilton en Meyners
1858 (23 juni): Cornelia Maria van Hangest baronesse d'Yvoy; jhr. Hendrik Maurits van Weede.

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.