Plantages / L / Loefbeek

(Ook bekend / gespeld als: Loefvenburg)

Locatie
Parakreek (Ook bekend / gespeld als: Pararivier)

Grootte
1076 akkers (1737), 2500 akkers (1795)

Producten
Koffie (1742); Kostgrond (1770); Suiker (1793); Kostgrond (1821); Verlaten (1835)

Omschrijving
In 1708 komt Loefbeek als eerste voor op een kaart, onder de naam "Gever Brand Beeck"; de toenmalige eigenaar van de plantage, er was nog geen plantagenaam bekend.
Jan de Loeff huwde in 1712 met Elisabeth Beeker (Bekaert). Vandaar de naam "Loefbeek" voor de plantage. Wanneer hij precies eigenaar is geworden van de plantage is ons nog niet duidelijk. Ook de plantagenaam "Loefvenburg" komt voor een kaart uit 1737, maar is in feite dezelfde plantage. Jan de Loef overleed in 1727. Zijn overlijden staat vermeld in de registers van kerkgerechtigheid van de gereformeerde kerk. Elisabeth Beekaert overleed in 1742. Vlak na haar dood werd de plantage ten behoeve van de erfenis geïnventariseerd. Het was toen een relatief kleine koffieplantage waar 27 tot slaaf gemaakten werkten.
De in 1752 nog in leven zijnde kinderen van Jan de Loeff en Elisabeth Bekaert waren Johannes en Barend. Zij erfden ieder voor de helft de plantage. In 1752 had de plantage een getaxeerde waarde van F 17.621,-. Er waren 24 tot slaaf gemaakten werkzaam.
Loefbeek was omstreeks 1770 een kostgrond met 75 tot slaaf gemaakten, maar werd later omgezet in een suikerplantage (1793). De plantage Vollenhoven werd in die tijd bij de plantage gevoegd.
In 1821 was de plantage niet meer in gebruik als suikerplantage, maar weer als kostgrond. De omzetting naar suiker was blijkbaar niet succesvol gebleken. Er was ondertussen een nieuwe suikerplantage Nieuw-Loefbeek aan de Commewijne in gebruik genomen. Sinds 1835 staat de plantage als verlaten te boek.

Eigenaren
1708: Gever Brand Beeck
17??: Jan de Loeff
1737: Erven de Loeff
1752: Johannes en Barent de Loeff
1770-1795-?: Jan Rocheteau
1819: Aan Plantage Nieuw-Loefbeek in Commewijne
1821: Erven van J. Rocheteau.
1827: J. en T.v. Marselis, qq.
1830: Fonds Deutz

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.