Plantages / L / L'Embarras

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
500 akkers (1770)

Producten
Koffie en Katoen (1793); Koffie (1824)

Eigenaren
1770: Lambe Koopstad en Rochusse
1793: R. M. Lacher, H. Oostendorp
1819: Het Fonds van 6 1/2 ton en Mevrouw Verbrugge
1820: P. Wachter qq. en Erven L'Archer
1824: P. Wachter 18/28 qq. en weduwe Verbrugge 10/28

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.