Plantages / L / Lamotraye

Locatie
Cotticarivier

Grootte
410 akkers (1737)

Producten
Koffie (1737)

Omschrijving
De plantage werd aangelegd voor 1737 door Anthony Chais, een Franse Hugenoot. Hij overleed in 1737. In 1744 was er een plantage-inventaris, waarschijnlijk om de erfenis te verdelen. De plantage had een bescheiden omvang, werd voor 45.000 gulden getaxeerd en er werkten 38 tot slaaf gemaakten. Eén van de erfgenamen was Willem Paauw die vermoedelijk de nieuwe naam van de plantage "Gekroonde Paauw" introduceerde.

Eigenaren
1737: Anthony Chais
1744: Erven Chais

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.