Plantages / I / IJvershoop

(Ook bekend / gespeld als: Yvershoop)

Locatie
Wayamoekreek (Ook bekend / gespeld als: Wayambokreek of Wajamoekreek)

Grootte
405 akkers (1819)

Producten
Koffie (1793); Kost (1831)

Eigenaren
1793: Wed. C. F. Kraemer
1819: Boedel O. Kremer
1827: Erven U.H. Wilkens
1832: Aan Plantage Scheveningen

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.