Plantages / D / Duringen

(Ook bekend / gespeld als: Duringe)

Locatie
Matapicakanaal

Grootte
390 akkers (1819)

Producten
Koffie en Katoen (1793); Verlaten (1827)

Eigenaren
1793: H. Schil, erven J. J. de Haan
1819: F. Whaligs en J. Hudig
1824: Chirurgijns Etablissement
1827-1833: ?
1833: Aan plantage Johanna Charlotta

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.