Plantages / C / Cliffort-Kokshoven

(Ook bekend / gespeld als: "Cliffort Kocqshoven" of "Cliffort Kokshooven")

Locatie
Warappakreek (Ook bekend / gespeld als: Warapperkreek)

Grootte
500 akkers (1819)

Producten
Koffie (1793); Koffie en Katoen (1819); Koffie (1827)

Eigenaren
1793: Erven P. Kok, Hendz
1819: M.A. van Breugel qq., M. Eysfell qq. en A.P.E. Eysfell qq.
1827: Weduwe Clifford Kocq. geboren van Breugel 1/2 en Bar. v. Harling en van Geyspilsheim 1/2
1835: C. van Breugel en M. Eyssel

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.