Plantages / C / Cliffort-Kokshoven

(Ook wel gespeld als: "Cliffort Kocqshoven")

Locatie
Warappakreek (Ook bekend als: Warapperkreek)

Grootte
500 akkers (1819)

Producten
Koffie en Katoen (1819); Koffie (1827)

Eigenaren
1819: M.A. van Breugel qq., M. Eysfell qq. en A.P.E. Eysfell qq.
1827: Weduwe Clifford Kocq. geboren van Breugel 1/2 en Bar. v. Harling en van Geyspilsheim 1/2
1835: C. Breugel en M. Eyssel

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.