Plantages / C / Clevia (Land van)

Locatie
Surinamerivier

Grootte
300 / 340 akkers (1787)

Producten
Koffie en Kostgrond (1787); Cacao (1886?)

Omschrijving
De plantage Land van Clevia ontstond vanaf 1787 door het aanvragen van 6 percelen die als kostgrond waren bedoeld, om de stad van voedsel te voorzien. De percelen waren bewust klein om te voorkomen dat er productie-plantages zouden ontstaan. Dit mislukte door frauduleus uitgiftebeleid van het gouvernement. Daarom konden de eigenaren van het aan de overzijde van de rivier gelegen plantage Clevia, een tweede plantage realiseren.
Na de emancipatie in 1863 werden javaanse arbeiders geworven, J.F.R. Gonggrijp was toen de eigenaar en de plantage werd gevoerd door enkele andere familieleden.
Omtreeks 1948 werd de plantage opgekocht door de overheid en verkaveld in bevolkingslandbouw percelen. De bedrijfsbebouwing werd gesloopt, thans is er niets meer in Clevia dat aan de plantagetijd herinnert. Vanaf 1950 t/m 1975 was Land van Clevia een min of meer zelfstandig dorpje ten noorden van de stad. Door de vergroting van de stad is het thans een stadswijk geworden.

Eigenaren
1787?-1837?: J. en Th. Marselis qq.
1840-1846: Fonds Sobre
1847: J. J. Ooijkaas jr.
1859: E. R. Gillard
1886-1909?: prof. J. F. R. Gonggrijp
1909: J.R.C. en S.H. Gonggrijp
1933 - 1937: nv. cultuurmaatschappij Clevia
1948 (?): Einde plantagebedrijf

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.