Plantages / C / Claverblad

(Ook bekend / gespeld als: Claverbladt en Klaverblad)

Sranan Tongo Naam
Di Foeroe

Locatie
Surinamerivier

Grootte
1000 akkers (1770); 1130 akkers (1819)

Producten
Suiker (1793); Verlaten (1830)

Eigenaren
1770: B. van Wangenheym
1793-1795: Baronesse van Thummel, mevr. P. C. Wenck
1819: Vrouwev. Thummel Geb. Wangenheim en Vrouwe van Wenk Geb. Wangenheim.
1824: J. en Th. van Marselis qq.
1831: Fonds W.G. Deutz.

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.