Plantages / B / Bodenburg

(Ook bekend / gespeld als: Boodenburg)

Sranan Tongo Naam
Saffijn, Saffyn of Saffin

Locatie
Matapicakreek (Ook bekend / gespeld als: Matappicakreek)
Linkeroever Matapica kreek in het opvaren

Grootte
540 akkers (1819)

Producten
Koffie (1793); Koffie en Katoen (1819); Koffie (1827)

Omschrijving
De naam Bodenburg lijkt afkomstig van het gelijknamige plaatsje in Duitsland. Er kan echter geen verband worden aangetoond tussen de eerste eigenaar van plantage Bodenburg en het plaatsje.

1752 – uitgifte aan Jan Bavius de Vries
De latere eigenaar van Bodenburg, Jan Bavius de Vries, arriveerde in 1744 in Suriname; mogelijk was hij er al eerder geweest. Hij arriveerde samen met zijn vrouw en twee kinderen vanuit Amsterdam. In december 1748 was hij reeds raadsheer in het Hof van Politie en Criminele Justitie. In 1751 en 1752 was hij Raad-Fiscaal.
In 1752 verkreeg De Vries de warrand voor de grond van Bodenburg. Ten tijde van de uitgifte was De Vries overigens in Nederland. Zijn zaakgelastigde was Willem Hendrik van Steenbergh. Deze liet in 1754 de grond inmeten.

1784 – nieuwe concessie
In 1784 werd geconstateerd, dat de plantages Alderat en Bodenburg onvoldoende kostgronden tot hun beschikking hadden. Derhalve werd een aanvraag gedaan voor een aparte kostplantage “land van Alderat en Bodenburg” aan het kanaal van Matapica, nabij de oceaan. De aanvrager was de administrateur Frans Saffin, als gemachtigde van Wilhelm Hendrik van Steenberch. De naam De Vries wordt niet genoemd. Deze nieuwe concessie werd later verkocht als de zelfstandige plantage “Alderat en Bodenburg”.

1819 - C. B. W. H. de Vries, J. C. F. de Vries, boedel J. F. Friderici
De plantage was 540 akkers groot en produceerde koffie en katoen.

1843: Van West en de Hart 3/4; D. B. de Mesquita 1/8;S. de la Parra 1/8
Bodenburg was een koffieplantage met 135 tot slaaf gemaakten.

Verlaten
Het is onbekend wanneer de plantage is verlaten, maar in ieder geval voor de emancipatie in 1863. De plantage komt namelijk niet voor in het emancipatieregister.

Eigenaren
1752: Jan Bavius de Vries
1819: C.B.W.H. en J.C.F. de Vries en Boedel J.F de Friderici
1827: D. Vries, Boedel J.C. de Vries en Weduwe de Friderici
1832: J.C.F. en W.H. de Vries en erven weduwe de Friderici
1836: J.C.F. en W.H. de Vries, Mr. J.H. de Friderici en J.B. de Mesquita
1837: J.C.F. en W.H. de Vries, J.B. de Mesquita en S. de la Parra
1843: Van West en de Hart 3/4; D. B. de Mesquita 1/8; S. de la Parra 1/8

Foto's

Meetkaart van Bodenburg uit 1754, door landmeter Helleday. Bodenburg (rood) staat aangeduid met “540 akkers J.B. de Vries”, en Alderat (lichtgeel) met “de heer Steenberg”.NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.