Plantages / B / Blakkreek

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
1550 akkers (1737)

Omschrijving
(Ook wel als Blakkreeck gespeld)
Onbekend is wanneer de plantage exact is aangelegd. Op de Labadistenkaart van 1686 is voor het eerst de plantage zichtbaar op de kaart. De plantagenaam staat er nog niet op, wel staat er Greenwood. Uit latere informatie blijkt dat ene Francois Greenwood (plantage inventaris 1699) eigenaar was. In 1677 was de plek op de kaart nog leeg, dus tussen 1677 en 1686 is de plantage aangelegd, vermoedelijk door de eigenaar. Op de kaart van Lavaux uit 1737 staat als eigenaar Grenowoud d'Oude vermeldt. Vermoedelijk zal dit een familielid zijn van Francois Greenwood of betreft het hemzelf op hoge leeftijd.
F. Schats kocht in 1738 uit de boedel Greenwood (die kennelijk was overleden) de plantage voor fl. 27.000, samen met twee compagnons: Theodore Passalaigue, koopman te Amsterdam (1/3 deel) en Jean David la Frété (1/3 deel). In 1754 verkochtten de beide compagnons hun aandelen aan F. Schats die daardoor alleen eigenaar word.
De plantage lag aan de bovenloop van de Commewijne-rivier en was kwetsbaar voor overvallen door de marrons. Vermoedelijk rond 1777 is de plantage verlaten.
In latere documenten wordt de plantage niet meer genoemd.
Op dit moment is de gehele voormalige plantage weer door de natuur overgroeid met bomen. Onduidelijk is of er nog resten van de plantage te vinden zijn op het terrein.

Eigenaren
1699: Francois Greenwood
1737: Grenowoud d'Oude
1738: F. Schats (1/3), Theodore Passalaigue (1/3) en Jean David la Frété (1/3)
1754: F. Schats
1777: Verlaten

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.