Plantages / B / Beekhuizen

(Ook bekend / gespeld als: Beekhuyzen, Beekhuysen of Beeckhuysen)

Locatie
Surinamerivier

Grootte
1780 akkers (1737); 1400 akkers (1744); 2001 akkers (1819)

Producten
Suiker (1793)

Familienamen Emancipatie 1863

Bietrauw
IJsen

Omschrijving
Voor 1700, jaar onbekend, werd de plantage Beekhuizen aangelegd door Benjamin Beeke. De naam van de plantage is natuurlijk afgeleid van zijn achternaam.
Rond 1850 wordt de Evangelische Broeder Gemeente Suriname deeleigenaar van de plantage en begint een kleinschalige school dat onderwijs geeft aan kinderen van tot slaaf gemaakten. Een unicum in die tijd. In 1853 was op de plantage een veebedrijf van de moravische broeders gevestigd. Bij de emancipatie in 1863 wordt de plantage uit productie genomen en de drie nog aanwezige tot slaafgemaakten vrijverklaard.
1896-1901 Verbetering Saramaccakanaal: De waterbouwkundig ingenieur D. H. Havelaar verbleef in 1893 gedurende 5 maanden in Suriname, om een ontwerp te vervaardigen voor de verbreding en verdieping van het in 1775 tot 1800 aangelegde Saramaccakanaal. Havelaar besloot het kanaal af te sluiten met schut- en spui-sluizen bij Beekhuizen en Uitkijk. Zo werd het mogelijk de waterstand te reguleren, en daardoor kon 8200 ha. landbouwgrond (de "leidingen") worden ontsloten.
1947 de Bruynzeel Suriname houtmaatschappij nv.: Op het voormalige terrein van de E.B.G.S. werd een grote moderne houtfabriek opgezet. Het primaire doel was de grootschalige export van gezaagd tropisch hardhout, maar ook de locale markt werd voorzien. Het bedrijf was vele jaren lang een begrip in Suriname. Haar prefab-woningen domineerden het straatbeeld en waren tot diep in het binnenland te vinden. Sinds de jaren 80 is het bedrijf in overheids handen, maar produceert al jaren niet meer. Het bedrijf bestaat in feite niet meer, alleen juridisch.
Rond 1960 werd een aanvang gemaakt met een volkswoningbouwproject en de aanleg van de "Nieuwe Haven". We kunnen inmiddels allang niet meer spreken van een plantage, maar van woonwijk / industrieel gebied in Paramaribo.
In mei 2000 kreeg Beekhuizen weer een belangrijke functie voor de stad en het land: de brug over de Suriname-rivier naar Meerzorg werd geopend.

Eigenaren
< 1700: Benjamin Beeke (aanlegger plantage)
1737-1744: Gerrit Pater. (kaart Lavaux 1737)
1744: Gerrit junior en Cornelis Pater
1745: Gerrit junior en Catharina Lucia Pater
1750-1770: Erven G. Pater
1793-1795: Mr. W. Six
1815: Elisabeth Kuvel en Gijsbert Christiaan Bosch-Reitz
1819: Gijsbert Christiaan Bosch-Reitz
1820: G.C. Bosch-Reitz. n. ux.
+/- 1850: Evangelische Broeder Gemeente Suriname is deeleigenaar.
1863: Theodorus Johannes Brouk

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.