Plantages / B / Beaumont

(Ook bekend / gespeld als: Beaumond)

Locatie
Surinamerivier

Grootte
4000 akkers (1699)

Producten
Suiker (1699); Hout (?)

Omschrijving
Plantage Beaumont ontleent zijn naam aan de Beaumont kreek (of andersom), die dwars door de plantage loopt. Hij mondt uit in de Suriname-rivier op de grens met plantage La Providence.
De grond van de plantage werd aangevraagd door Simon van Broek. Niet veel later bleek Simon van Halewijn de eigenaar van de plantage. Onduidelijk is hoe dat is gelopen. Vermoedelijk heeft Halewijn de plantage haar naam gegeven, Beaumont is de naam van zijn moeder Aernoudina van Beaumont. Simon van Halewyn overleed in het jaar 1727.
Rond 1745 kocht Carel baron van Essen tot Helbergen de plantage.
In april 1747 was er een grote aanval van de marrons waarbij twee blanken en drie tot slaag gemaakten het leven lieten.
In 1793 verkoopt baron Jan Arend De Vos Van Steenwijk Beaumont aan Abraham Meijers.

Eigenaren
1699: Simon van den Broek (eerste concessie)
+/- 1700: Simon van Halewijn
1737: Erven v. Hallewijn
1745: Carel baron van Essen tot Helbergen
1766-1791: L.W. van Essen, heere van Helbergen en Schaffelaar
1791-1793: baron Jan Arend De Vos Van Steenwijk
1793: Abraham Meyers
1795: B.H. da Costa
1821: Boedel B.H. da Costa
1825: Debora Henriquez Moron wed: Joseph Haim del Castilho
1827-1833: Boedel B.H. da Costa

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.