Plantages / A / Ayo

(Ook bekend / gespeld als: Aijo)

Locatie
Surinamerivier

Grootte
800 akkers (1737)

Producten
Hout

Omschrijving
Plantage Ayo ligt in het alleroudste plantagegebied van Suriname en werd vermoedelijk al in de Engelse tijd gesticht. De familie d'Avilar, de eigenaar van de plantage in 1737, was in 1675 reeds in Suriname. Aannemelijk is dat zij ook de plantage stichtten in 1665. Ayo betekent "waarom" in het Hebreeuws. Onduidelijk is wat de connectie is met de naamgeving van de plantage.
Op de kaart van Lavaux in 1737 wordt Ayo onderverdeeld weergeven als: Ayo booven : 800 akkers; eigenaar Iac. Hz. de Barios. Ayo beneeden: 800 akkers; Iz. Uz. d' Avilar. Later wordt in de almanakken de plantage weergegeven als onverdeeld en ter grootte van 800 akkers. Mogelijk zijn op de kaart van Lavaux de verkeerde getallen gebruikt, je zou daar twee maal 400 akkers verwachten.
In het emancipatie-register van 1863 komt de plantage niet meer voor, waarschijnlijk was de plantage daarvoor al verlaten. In 2001 is op Ayo een klein vakantie-resort te vinden. Van de oude plantage-bebouwing is alles verdwenen.

Eigenaren
1665: fam. d'Avilar? (stichting plantage)
1737-1770: Isaak Henriquez de Barios en Izaak Uz. D’Avilar (kaart Lavaux 1737 en 1770)
1819: Boedel D.J. Lobo
1830: D.R. Robles

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.