Plantages / A / Aurora

Locatie
Pauluskreek

Grootte
2000 akkers (1737), 1000 akkers (1795)

Producten
Suiker (1688); Verlaten (1819)

Omschrijving
Plantage Aurora werd rond 1688 aangelegd.

Eigenaren
1688-1770: ?
1770: Erven Van Sandick (kaart Lavaux 1770)
1793: Erven Butteaux en Schelkes
1795: De Weduwe Butteux en Schelkes
1795-1830:?
1831: Annex plantage Bleyendaal

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.