Plantages / A / Anna's Zorg

Sranan Tongo Naam
Goedoefrouw

Locatie
Warappakanaal (Ook bekend / gespeld als: Warapperkanaal)
rechterhand richting oceaan gaande

Grootte
500 akkers (1758)

Producten
Koffie en Katoen (1758); Koffie (1793); Kost (1818), 1853 (verlaten)

Omschrijving
+/- 1758: Anna Maria Thomas
Anna Maria Thomas (? - 1768), eigenaresse van de plantage Bethlehem aan de Commewijne, was gehuwd geweest met Isaac Godeffroy, eigenaar van de plantage Marienbosch. Het echtpaar bewoonde het grote huis Gravenstraat 18 te Paramaribo. Het is niet bekend of het echtpaar kinderen had.
Omstreeks 1758 kocht zij de grond Meyershoop aan en hernoemde deze tot Anna's Zorg.
Deze plantage was dus haar privé-bezit. Het is daarom vreemd dat de sranantongo naam voor de plantage Goedoefrouw (Godeffroy) luidt. Mogelijk waren de echtelieden wel gescheiden, maar beheerde Godeffroy toch de plantage op verzoek van zijn vrouw.
Anna-Maria Thomas overleed in 1768. Na haar overlijden werd haar bezit geïnventariseerd. Anna Maria had geen kinderen, en de plantages werden daarom geërfd door de kinderen van haar broer Pierre Adam Thomas.

1784: Nieuwe grond “aan Anna’s Zorg”
In 1784 vroegen de eigenaren een nieuw productieareaal aan. Zij kozen daarvoor niet het achterland van de plantage, maar een nieuwe grond van 500 akkers aan het Warapperkanaal, ongeveer 2 km noordelijk. Deze grond werd “aan Anna’s Zorg” genoemd.
Een jaar later, in 1785, werd het achterland van Anna’s Zorg aangevraagd, ter grootte van 250 akkers.

1793: H.Z. Couderc, J.M. Thomas, W.H. v. Ommeren, F.H. Spiering
De heren Couderc, van Ommeren, en Spiering waren gehuwd met de gezusters Thomas en op die wijze eigenaar van de plantage. Jaqcues Maurits Thomas was een zoon van Pierre Adam Thomas.

In 1818 produceerde de plantage kost. Dit blijkt uit een advertentie uit dat jaar:
De Surinaamsche Courant, no. 17 Zaterdag 01-08-1818 no.52 (N.A.S)
ADVERTISSEMENTEN
BANANNES te koop op de plantagie Annaszorg in de Warrappe Creecq, alle weeken twee honderd bossen, als meede op de plantagie Mon Affaire tegen civiele prys.


In het jaar 1819 werd de grond “Aan Anna’s Zorg” van de hand gedaan. De grond werd gekocht door de eigenaren van buurplantage Badenstein: G.N. Linck.

De vier eigenaren van Anna's Zorg boden diverse malen hun deel te koop aan en adverteerden daarmee in de Surinaamse couranten.

In 1833 leverde de plantage nog steeds kost, zoals blijkt uit een advertentie van dat jaar in de Surinaamsche courant.

1843: mr. J.H. de Friderici
Blijkens een certificaat uit 1825 werd de plantage in dat jaar openbaar verkocht. De eigenaresse was op dat moment de weduwe W.H. van Ommeren geboren Thomas. De nieuwe eigenaar was J.H. de Friderici. Andere bronnen (Surinaamse Almanakken) vermelden dat er meerdere eigenaren waren in die tijd. We gaan vooralsnog uit van die bron.

1851: EBG post
In 1851 werd door de landmeter Hiemcke 12 hectaren van de inmiddels verlaten plantage afgezonderd voor een kerkegrond, het allereerste pied-a-terre van de Evangelische Broeder Gemeente in het plantagegebied van de Warappakreek. Een andere bron spreekt van een areaal van 5 hectaren, dat voor Fl. 500,- werd aangekocht. De inwijding van de post geschiedde op 13 januari 1853.

1863: verlaten (emancipatieregisters)
De plantage wordt niet genoemd in de emancipatieregisters en was waarschijnlijk verlaten. De EBG-gemeente bestond nog.
In 1871 werd de plantage openbaar geveild. De advertentie vermeldt, dat de plantage nog kost (bananen) produceerde.

1880: domeingrond; opheffing EBG gemeente In Mei 1880 werden de plantagegronden geretourneerd in de boezem van het domein, met uitzondering van de kerkegrond van 12 hectare. De plantage was tot dan toe in het bezit geweest van ene L.M. Overloon die er klaarblijkelijk helemaal niets mee had gedaan.
In datzelfde jaar werd – als gevolg van de vermindering van de bevolking in de Warappakreek – de EBG post te Anna's Zorg opgeheven. De kerk werd waarschijnlijk gedemonteerd en verhuisde naar een nieuwe locatie. (De in 1882 gebouwde Rust en Vrede kerk lijkt afkomstig van Anna’s Zorg).

1908: verlaten
In 1908 waren alle plantages aan de Warappakreek verlaten. Dat wil niet zeggen dat de kreek onbewoond was; waarschijnlijk waren er kampongs met vissers en kleinlandbouwers.

2006
De Warapperkreek is volledig verlaten en wordt allang niet meer onderhouden. De plantage Anna’s Zorg is geheel bedekt met een dikke laag modder, en er zijn geen restanten te vinden van plantage en de kerkegrond.

Eigenaren
+/- 1758-1768: Anna Maria Thomas
1768: J.M. Thomas, J.C. van Muller, geboren van Ommeren
1793: H.Z. Couderc, J.M. Thomas, W.H. v. Ommeren, F.H. Spiering
1821: J.M. Thomas, J.C. van Muller geb. Van Ommeren
1825: H.Z. Couderc, erven J.M. Thomas, J.H. Friderici, J.C. Muller, geboren van Ommeren en F.J.R.L. van Onna
1832: Erven Weduwe H.Z. Couderc, erven J.M. Thomas, J.H. Friderici, J.C. Muller, geboren van Ommeren en F.J.R.L. van Onna
1835: Erven Weduwe H.Z. Couderc, erven J.M. Thomas, J.H. Friderici en J.C. Muller, geboren van Ommeren
1839: Erven weduwe Mr. H.Z. Couderc, Weduwe J.C. Muller, geb. v. Ommeren en Mr. J.H. de Friderici
1853: Verlaten
1871-1880: L.M. Overloon
1880: Domeingrond

Foto's

De EBG kerk te Anna’s Zorg in 1858. De post werd opgeheven in 1880.

Het landschap ongeveer ter plaatse van Anna’s Zorg. Foto KDV architects, 2006NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.