Plantages / A / Anna Catharina en Klein Charlottenburg

Locatie
Matapicakanaal

Grootte
2100 akkers (1827)

Producten
Katoen (1827); 1863 (verlaten)

Omschrijving
1827: Weduwe G.N. Linck
Deze plantage ontstond door samenvoeging van plantages Anna Catharina en Klein Charlottenburg.

1853: Insinger en co.
Wannner precies deze plantage in handen van Insinger is gekomen is ons (nog) niet bekend, maar vanaf 1853 wordt Insinger als eigenaar vermeld.
De plantage was in 1853 2100 akkers groot, en de katoen werd met stoomkracht verwerkt. Er werkten 338 tot slaaf gemaakten, waaronder 103 van Klein Charlottenburg.

1863: Emancipatie
De plantage komt niet voor in emancipatie-registers, de plantage was zeer hoogst waarschijnlijk verlaten. Gezien de ligging direct aan zee, was mogelijk een deel van de plantage alweer door de zee verzwolgen.

1915: overheid
Bij resolutie dd 21 januari 1915 no. 268 werd de verlaten plantage in den boezem van het domein teruggenomen.

1992
In 1992 bezocht Anthony Hagemeyer de plantage. Deze was toen al gedeeltelijk overspoeld door de zee, en later is dat proces nog verder gegaan. Maar in 1992 was op het strand nog de fundering zichtbaar van een grote katoenloods. Zie foto hieronder.

Eigenaren
1827: Weduwe G.N. Linck, geboren Vogt
1828: Boedel Weduwe G.N. Linck, geb. Vogt
1853: Insinger en co.


Foto's

Funderingsrestanten te Anna Catharina in 1992. Foto Ton Hagemeyer.NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.