Plantages / A / Alderat (Land van)

(Ook bekend / gespeld als: "Grond van Alderaad" of "Klein Alderad")

Sranan Tongo Naam
Piekien-Saffijn

Locatie
Matapicakanaal

Grootte
250 akkers (1827)

Producten
Katoen (1820)

Eigenaren
1826: Aan plantage Alderaat
1828: Erven W.H. Saffin 1/2 en weduwe Houth 1/2
1831: Aan plantage Alderaat
1833: J.B. Jacobs

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.