Plantages / A / Abroea

(Ook bekend / gespeld als: Brua)

Locatie
Surinamerivier

Grootte
248 akkers (1748); 940 akkers (1750)

Producten
Koffie en Cacao (1744); Verlaten (17??)

Omschrijving
Abroea was een koffie en cacao plantage gesticht door Abraham da Fonseca Meza rond 1737, wonende te Joden Savanna. Na zijn dood in 1748 is de plantage in 1750 overgedragen aan zijn kinderen: Isak Carrilho en Moses de Aharon Henriquez Moron. Eerst had zijn vrouw, Sara da Fonseca Meza, nog 2 jaar "vruchtgebruik" gehad, tot haar dood in 1750. Vermoedelijk is niet veel later de plantage verlaten en nooit meer in productie geweest.

Eigenaren
1737-1744: Abraham da Fonseca Meza
1748: Weduwe Sara da Fonseca Meza
1750: Erven Abraham da Fonseca Meza: Isak Carrilho en Moses de Aharon Henriquez Moron (kinderen)
17??: Verlaten

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.