Plantages / M / Mon Souci

Sranan Tongo Naam
Pikin-Stolkru

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
725 akkers (1819)

Producten
Suiker (1819)

Familienamen Emancipatie 1863
Bedaard, Betrouw, Blijheid, Bloem, Boaze, Burgemeester, Credit, Dame, Dankbaar, Dapper, Deimveld, Delmina, Didolf, Domingo, Dompir, Engelen, Fortuin, Geëerd, Handelaar, Hattum, Herder, Hijl, Houvang, Inkerman, Jeugdig, Kampvechter, Koningswet, Kostwachter, Laval, Luknow, Malakof, Marko, Nachtschoone, Nosmas, Oven, Posert (van), Procureur, Reeveld, Rose, la, Simeon, Somerset, Troon, Vantrom, Verstandig, Victoire, Vorentijd, Wijd, Zalig, Zeegen, Zonneschijn en Zwerver.

Eigenaren
1819: Boedel de Reus
1824: M.J. Robles
1863: weduwe M.I. Robles

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.