Plantages / M / Maasstroom

(Ook wel gespeld als: Maastroom )

Sranan Tongo Naam
Polak

Locatie
Commewijnerivier

Grootte
500 akkers (1770); 725 akkers (1819)

Producten
Koffie (1819); Cacao (1820); Koffie en Cacao (1826); Koffie (1827)

Familienamen Emancipatie 1863
Boomhakker, Brit (de), Brom (de), Eemland, Febis, Forteman, Foswerder, Franeker, Haastrecht, Haven, Karolsman, Lont, Makkum, Noordbeer, Ondaan, Pampus, Rijnstein, Schipper, Vreeswijk, Weimar, Wilnis, With en Zadelhof.

Eigenaren
1770: Mr. Sr. Pallak
1819: Weduwe Hamilton en Meyners
1858 (23 juni): Cornelia Maria van Hangest baronesse d'Yvoy; jhr. Hendrik Maurits van Weede.

NB: De informatie op deze pagina is afkomstig uit vele bronnen, deze kunnen worden geraadpleegd op onze bronnen pagina.